گالری آجر نما هلندی

لطفا به این محصول (یامطلب ) رای دهید
آجر نما هلندی
آجر هلندی
آجر هلندی
آجر نما هلندی
آجر هلندی
آجر هلندی نما
آجر هلندی نما

ترکیب نمای آجری در کنار گیاهان خانگی ، باعث احساس حضور در طبیعت می شود.

وقتی از آجر در دکوراسیون داخلی استفاده می کنید باید برای دستیابی به نور کافی از نورپردازی مناسب استفاده کنید.