قیمت محصولات آجر آتریسا

این صفحه را با دوستانتان در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

آجر دکوراتیو کد 37

آجر آتریسا

نام محصول : آجر دکوراتیو کد bh37
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

نام محصول : آجر دکوراتیو کد bh84
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

آجر دکوراتیو مشکی

آجر آتریسا

نام محصول : آجر دکوراتیو کد bh20
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

آجر دکوراتیو کد 40

آجر آتریسا

نام محصول : آجر دکوراتیو کد bh40
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

نام محصول: آجر دکوراتیو کد bh745
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

آجر دکوراتیو کد 12

آجر آتریسا

نام محصول : آجر دکوراتیو کد bh12
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

نام محصول : آجر دکوراتیو کد bh10
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۹۷٫۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

نام محصول : آجر دکوراتیو کد bh3004
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

آجر دکوراتیو کد 265

آجر آتریسا

نام محصول : آجر دکوراتیو کد bh265
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

آجر روستیک
آجر روستیک

آجر آتریسا

نام : آجر روستیک R10-R20-R30-R40
سایز محصول : ۳*۲۰*۵٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۵ عدد

فیمت هر متر مربع : ۱۳۰٫۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

نام محصول : آجر سنتی کد S11-S21-S31
سایز محصول : .۲٫۵*۲۶*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۵۳ عدد

فیمت هر متر مربع : ۹۰٫۰۰۰ تومان

 

.

آجر آنتیک نسوز

آجر آتریسا

نام محصول : آجر آنتیک نسوز
سایز محصول : ۲*۲۴*۵٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۰ عدد

فیمت هر متر مربع : ۱۲۰٫۰۰۰ تومان

آجر قزاقی

آجر آتریسا

نام و کد : آجر قزاقی کد G11-G21-G31
سایز محصول : .۲٫۵*۲۰*۵٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۹۰٫۰۰۰ تومان

 

.

آجر آنتیک

آجر آتریسا

نام محصول: آجر آنتیک A11-A21-A31
سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۹۵٫۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

نام و کد : آجر هلندی H11-H21-H31-H41
سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد

قیمت هر متر مربع:

۹۰٫۰۰۰ تومان (H11,H21,H31) 

۱۶۰٫۰۰۰ تومان (H41 و H51)

آجر قزاقی 20 در 20
آجر قزاقی 20 در 20

آجر آتریسا

نام و کد: آجر قزاقی ۲۰ در ۲۰ کد G2020
سایز محصول : .۲٫۵*۲۰*۲۰
تعداد درمترمربع(با بند یکسانت) : ۲۳ عدد

فیمت هر متر مربع : ۹۰٫۰۰۰ تومان

.


این صفحه را با دوستانتان در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.
Call Now Buttonسوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید