قیمت محصولات آجر آتریسا

آجر دکوراتیو کد 37

آجر آتریسا

نام محصول : آجر دکوراتیو کد bh37

سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع :

۱۳۵٫۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

 آجر دکوراتیوکد bh84

سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

قیمت هر متر مربع :

۱۳۵/۰۰۰ تومان

آجر دکوراتیو مشکی

آجر آتریسا

 آجر دکوراتیو کد bh20

سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع :

۱۳۵٫۰۰۰ تومان

آجر دکوراتیو کد 40

آجر آتریسا

نام محصول : آجر دکوراتیو کد bh40

سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع :

۱۳۵٫۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

 آجر دکوراتیو کد bh1002

سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

قیمت هر متر مربع :

۱۳۵/۰۰۰ تومان

آجر دکوراتیو کد 12

آجر آتریسا

 آجر دکوراتیو کد bh12

سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع :

۱۳۵٫۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

نام محصول : آجر دکوراتیو کد bh10

سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع :

۱۲۵٫۰۰۰تومان

آجر آتریسا

 آجر دکوراتیو کد bh3004

سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

قیمت هر متر مربع :

۱۳۵/۰۰۰ تومان

آجر دکوراتیو کد 265

آجر آتریسا

 آجر دکوراتیو کد bh265

سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

قیمت هر متر مربع :

۱۳۵/۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

 آجر دکوراتیو کد bh50

سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

قیمت هر متر مربع :

۱۳۵/۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

 آجر دکوراتیو کد bh2001

سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

قیمت هر متر مربع :

۱۵۵/۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

 آجر دکوراتیو کد bh526

سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

قیمت هر متر مربع :

۱۳۵/۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

 آجر روستیک 

سایز محصول : ۳*۲۰*۵٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۵ عدد

فیمت هر متر مربع :

۱۳۰٫۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

 آجر سنتی کد S11-S21-S31

سایز محصول : .۲٫۵*۲۶*۶٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۵۳ عدد

فیمت هر متر مربع :

۱۱۰٫۰۰۰ تومان

.

..

آجر آنتیک نسوز

آجر آتریسا

آجر آنتیک نسوز

سایز محصول : ۲*۲۴*۵٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۰ عدد

فیمت هر متر مربع :

۱۴۵٫۰۰۰ تومان

آجر قزاقی

آجر آتریسا

 آجر قزاقی کد G11-G21-G31

سایز محصول : .۲٫۵*۲۰*۵٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد

فیمت هر متر مربع :

۱۲۰٫۰۰۰ تومان

.

آجر آتریسا

 آجر طرح روستیک آتریسا

سایز محصول : .۲٫۵*۲۰*۵٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد

قیمت هر متر مربع:

۱۴۵٫۰۰۰ تومان (TR11,TR21,TR31)

۱۹۰٫۰۰۰ تومان (TR51 و TR41)

آجر آنتیک

آجر آتریسا

 آجر آنتیک A11-A21-A31

سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد

فیمت هر متر مربع :

۱۲۰٫۰۰۰ تومان

آجر آتریسا

 آجر هلندی H11-H21-H31-H41

سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵

تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد

قیمت هر متر مربع:

۱۱۰٫۰۰۰ تومان (H11,H21,H31) 

۱۹۰٫۰۰۰ تومان (H41 و H51)

آجر قزاقی 20 در 20
آجر قزاقی 20 در 20

آجر آتریسا

آجر قزاقی ۲۰ در ۲۰ کد G2020

سایز محصول : .۲٫۵*۲۰*۲۰

تعداد درمترمربع(با بند یکسانت) : ۲۳ عدد

فیمت هر متر مربع :

۱۲۰٫۰۰۰ تومان

.

.

Call Now Buttonسوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید