قیمت محصولات آجر آتریسا

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh37
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۶۴ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۵۶٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر .. 

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh84
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۶۴ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۵۶٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh20
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۶۴ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۵۶٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh40
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۶۴ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۵۶٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر .. 

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh745
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۶۴ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۵۶٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh12
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۶۴ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۵۶٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh10
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۶۴ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۵۳٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh3004
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۶۴ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۵۶٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh265
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۶۴ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۵۶٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر روستیک R10-R20-R30-R40
سایز محصول : ۳*۲۰*۵٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۷۵ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۷۵٫۰۰۰تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر سنتی کد S11-S21-S31
سایز محصول : .۲٫۵*۲۶*۶٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۵۳  قطعه

فیمت هر متر مربع : ۵۵٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر آنتیک نسوز
سایز محصول : ۲*۲۴*۵٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۶۰ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۷۵٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر قزاقی کد G11-G21-G31
سایز محصول : .۲٫۵*۲۰*۵٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۷۴ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۵۵٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر آنتیک کد A11-A21-A31
سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۷۴ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۶۰٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر هلندی H11-H21-H31-H41
سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۷۴ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۵۵٫۰۰۰تومان , ۸۵٫۰۰۰ تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

نام و کد محصول : آجر قزاقی۲۰در۲۰ کد G2020
سایز محصول : .۲٫۵*۲۰*۲۰
تعداد در متر مربع(با بند یکسانت) : ۲۳ قطعه

فیمت هر متر مربع : ۳۲٫۲۰۰تومان

مشخصات و توضیحات بیشتر…

Call Now Buttonسوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید