محصولات

این صفحه را با دوستانتان در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

 • برای مشاهده هر عکس در سایز بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.
 • برای اطلاعات بیشتر در مورد هر محصول بر روی مشاهده نمونه کارها و توضیحات بیشتر کلیک کنید.

آجر آتریسا

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو bh265
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

قیمت هر متر مربع : ۷۲٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : لیکا (بتن سبک سازی شده)
 • تنوع در طرح (۲۳ طرح در هر مترمربع )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم)
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • عایق صوتی و حرارتی
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh40
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

قیمت هر متر مربع : ۷۲٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : لیکا (بتن سبک سازی شده)
 • تنوع در طرح (۲۳ طرح در هر مترمربع )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم)
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • عایق صوتی و حرارتی
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh10
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

قیمت هر متر مربع : ۶۹٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : لیکا (بتن سبک سازی شده)
 • تنوع در طرح (۲۳ طرح در هر مترمربع )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم)
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • عایق صوتی و حرارتی
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh84
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۷۲٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : لیکا (بتن سبک سازی شده)
 • تنوع در طرح (۲۳ طرح در هر مترمربع )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم)
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • عایق صوتی و حرارتی
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد محصول: آجر دکوراتیو کد bh745
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۷۲٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : لیکا (بتن سبک سازی شده)
 • تنوع در طرح (۲۳ طرح در هر مترمربع )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم)
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • عایق صوتی و حرارتی
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو bh3004
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۷۲٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : لیکا (بتن سبک سازی شده)
 • تنوع در طرح (۲۳ طرح در هر مترمربع )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم)
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • عایق صوتی و حرارتی
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh20
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۷۲٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : لیکا (بتن سبک سازی شده)
 • تنوع در طرح (۲۳ طرح در هر مترمربع )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم)
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • عایق صوتی و حرارتی
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh12
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۷۲٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : لیکا (بتن سبک سازی شده)
 • تنوع در طرح (۲۳ طرح در هر مترمربع )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم)
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • عایق صوتی و حرارتی
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد محصول : آجر دکوراتیو کد bh37
سایز محصول : ۱٫۵*۲۰*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۷۲٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : لیکا (بتن سبک سازی شده)
 • تنوع در طرح (۲۳ طرح در هر مترمربع )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم)
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • عایق صوتی و حرارتی
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد: آجر روستیک R10-R20-R30-R40
سایز محصول : ۳*۲۰*۵٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۵ عدد

فیمت هر متر مربع : ۹۰٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : خاک رس 
 • تنوع رنگ (چهار رنگ)
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • استحکام و دوام زیاد
 • قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف
 • بصورت دستی تولید می شود
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد محصول : آجر آنتیک نسوز
سایز محصول : ۲*۲۴*۵٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۰ عدد

فیمت هر متر مربع : ۸۵٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : خاک نسوز
 • تنوع رنگ : رندوم
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • استحکام و دوام زیاد
 • قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف
 • سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان)
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام وکد محصول: آجر آنتیک A11-A21-A31
سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۶۶٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : خاک رس 
 • تنوع رنگ (قرمز، گلبهی و کرم)
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • استحکام و دوام زیاد
 • قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف
 • سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان)
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام محصول : آجر سنتی کد S11-S21-S31
سایز محصول : .۲٫۵*۲۶*۶٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۵۳ عدد

فیمت هر متر مربع : ۶۰٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : خاک رس 
 • تنوع رنگ (سه رنگ )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • استحکام و دوام زیاد
 • قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف
 • سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان)
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد : آجر قزاقی کد G11-G21-G31
سایز محصول : .۲٫۵*۲۰*۵٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد

فیمت هر متر مربع : ۶۰٫۰۰۰ تومان

 • جنس محصول : خاک رس 
 • تنوع رنگ (سه رنگ )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • استحکام و دوام زیاد
 • قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف
 • سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان)
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد : آجر هلندی H11-H21-H31-H41
سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵
تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد

قیمت هرمترمربع : ۶۰٫۰۰۰تومان , ۹۰٫۰۰۰ 

 • جنس محصول : خاک رس 
 • تنوع رنگ (چهار رنگ )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • استحکام و دوام زیاد
 • قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی
 • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن
 • قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف
 • سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان)
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا

نام و کد: آجر قزاقی ۲۰ در ۲۰ کد G2020
سایز محصول : .۲٫۵*۲۰*۲۰
تعداد درمترمربع(با بند یکسانت) : ۲۳ عدد

فیمت هر متر مربع : ۳۲٫۲۰۰تومان

 • جنس محصول : خاک رس 
 • تنوع رنگ (دو رنگ )
 • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما
 • استحکام و دوام زیاد
 • قابل استفاده در کف و نما
 • قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف
 • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل

آجر آتریسا تولید کننده آجر نما برای  دکوراسیون داخلی و همچنین نمای بیرونی می باشد.

نمای آجری اجراشده با محصولات آجر آتریسا را می توانید در قسمت گالری ملاحظه نمایید.

آجر دکوراتیو , آجر آنتیک , آجر قزاقی , آجر سنتی , آجر هلندی , آجر روستیک و آجر نسوز

استفاده از آجر نما برای اتاق پذیرایی و اتاق خواب  از ایده های کاربردی می باشد.استفاده از رنگ مناسب آجرنما برای طراحی فضای اتاق پذیرایی و خواب  از نکات مهم محسوب می شود  که باید به آن توجه داشته باشید. پیشنهاد ما استفاده از انواع آجرنماهای رنگی مثل آجر دکوراتیو سفید آتریسا و  آجر هلندی ، آجر آنتیک و دیگر محصولات آجر آتریسا است که زیبایی اتاق پذیرایی شمارا دو چندان می کند . استفاده از رنگ های ملایم مثل  سفید یا طوسی یا کرم  می تواند در ایجاد فضایی آرام و دلنشین در اتاق نشیمن و اتاق خوابتان به شما کمک کند.


این صفحه را با دوستانتان در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.
* لطفا نظرات و پیشنهادهای خودتون رو در این قسمت بنویسید*
Call Now Buttonسوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید